Homepage
Sportfysiotherapie helpt u naar het gewenste niveau
Sportfysiotherapie helpt u naar het gewenste niveau

Sportfysiotherapie helpt u naar het gewenste niveau

Sportfysiotherapie helpt u om fysiek optimaal te kunnen presteren. Soms kunt u dit niet door een blessure, of na een operatie. Of u nu wilt beginnen met sporten, of als sport uw hobby of beroep is. Voor sportprestaties moet u blessurevrij zijn en blijven. Als sportfysiotherapeut helpen wij u om blessures te voorkomen en zo nodig te verhelpen.

Wat is een sportfysiotherapeut?
De sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die na de opleiding tot fysiotherapeut een Professional Masteropleiding tot sportfysiotherapeut heeft gevolgd. Na het volgen van deze studie heeft de sportfysiotherapeut veel extra kennis opgedaan  over de inspanningsfysiologie, trainingsleer, voeding, verhouding belasting -belastbaarheid, weefselschade/weefselherstel, preventie en behandeling van (sport) blessures. 

Sportfysiotherapie bij PMC Halderberge
Wanneer u zich bij ons aanmeldt met een sportblessure, wordt getracht u binnen 48 uur in te plannen. Tijdens het eerste consult vindt het fysiotherapeutisch onderzoek plaats en wordt de fysiotherapeutische diagnose gesteld.Aan de hand van de gestelde diagnose wordt voor u individueel revalidatietraject opgesteld. In samenwerking met u, trachten wij u aan de hand van dit traject weer zo snel mogelijk naar het gewenste (wedstijd)niveau te brengen.

Veldrevalidatie
Bij PMC Halderberge streven wij ernaar om onze patiënten zo compleet mogelijk te revalideren en het risico om opnieuw een blessure op te lopen zo klein mogelijk te maken. Wanneer u in aanmerking komt voor een veldrevalidatie (dit komt tot uiting in de diagnose) wordt deze behandeling ook uitgevoerd door de sportfysiotherapeut.

Bepaalde (explosieve) sporten zoals bijvoorbeeld voetbal, hockey, tennis, handbal, atletiek etc., stellen hogere eisen aan het lichaam en vragen om een specifieke trainingsvorm. Alleen revalidatie in de fysiotherapeutische oefenzaal volstaat dan vaak niet meer. Een meer sportspecifieke training in de vorm van veldrevalidatie is dan de meest aangewezen stap tussen de trainingszaal en sporthervatting.

PMC Halderberge heeft een unieke visie waarin individuele begeleiding en kwaliteit van het behandeltraject voorop staan.