Homepage

Revalidatie: een nieuwe start

Revalidatie is een medische term die letterlijk betekent weer valide worden na een ongeval of medische ingreep. Het is vaak onwennig en eng om te gaan bewegen na zoiets ingrijpends als een operatie of ongeluk. Onze therapeut helpt u graag wanneer u opnieuw moet leren, verantwoord in beweging te komen.

Stap voor stap
Na een ongeval of operatie kan het noodzakelijk zijn met professionele hulp opnieuw te leren bewegen. Wij bieden u dat graag. Samen met u stellen we een persoonlijk behandelplan op om stap voor stap, in verantwoord tempo te revalideren.

Wanneer en bij welke klacht hoort revalidatie
Bij ons kunt u revalideren na een operatie, een hartaandoening, een burn-out en tal van andere indicaties. Vaak is dit snel na uw ontslag uit revalidatiecentrum of ziekenhuis. Onze therapeuten bieden in combinatie met vooruitstrevende apparatuur de grootste kans op een voorspoedig herstel. We kunnen bijvoorbeeld eerder beginnen met behandelen van letsel aan enkel, knie en been door het gewichtloos trainen. Hierdoor wordt de totale revalidatieduur ook aanzienlijk ingekort.

Herstel functie
De revalidatie houdt in dat u onder begeleiding van uw fysiotherapeut gericht gaat oefenen en trainen om uw conditie, kracht, coördinatie en functies op het gebied van zelfredzaamheid of arbeid te herstellen en verbeteren. Het doel zal veelal zijn het optimaliseren van de belastbaarheid hetgeen moet leiden tot volledig functioneel herstel en het opheffen van de beperkingen.

Samenwerking met deskundigen
Een revalidatieproces is meestal een gecompliceerd en langdurig proces waar meerdere disciplines bij betrokken zijn. Overleg met deze deskundigen is van essentieel belang. Wij hebben goede contacten met alle huisartsen, medisch specialisten waaronder revalidatie-artsen, bedrijfsartsen en overige deskundigen in onze directe omgeving om dit overleg te kunnen realiseren. Tevens nemen wij deel aan diverse door medisch specialisten georganiseerde bijeenkomsten omtrent nieuwe operatietechnieken en behandelmethoden.

Door de combinatie van onze uitgebreide trainingsfaciliteiten, onze kennis op het gebied van revalidatie, medische trainingtherapie, en het brede scala aan verschillende disciplines binnen PMC Halderberge, zijn wij in staat om uw revalidatieproces in goede  banen te leiden.

Revalidatie: een nieuwe start
Revalidatie: een nieuwe start