Homepage
Psychosomatische fysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid.

Psyche (geest)Soma (lichamelijk)
Psychosomatische klachten zijnlichamelijke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving.

Oorzaak
De oorzaak kan van lichamelijk en/of geestelijke aard zijn. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:
Lichamelijke klachten zoals: extreme vermoeidheid, zich niet kunnen ontspannen, druk op de borst of hartkloppingen, onverklaarde spier- en gewrichtspijn ,benauwdheid, moeite met ademhalen, hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten, onverklaarde maag, darm of buikklachten

Psychische klachten zoals:
lusteloos zijn, slecht of teveel slapen, angstig en onzeker zijn, moeite met concentreren, somber zijn en veel piekeren, algeheel gevoel van onbehagen, prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn, niet meer kunnen genieten en ontspannen, geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan, overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik

Hoe komt u weer in balans?
De therapie wordt door een bij het KNGF en de NFP geregistreerde fysiotherapeut gegeven. Hij/zij werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten, bij de behandeling betrokken worden. Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten, de psychische gesteldheid en omgevingsfactoren. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

Het doel van de therapie kan zijn:

  • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht.
  • Veranderen van de factoren die de klacht in stand houden.
  • Toepassen van ontspanning.
  • Verbeteren van ademhaling of adempatroon door lichaamsbewustwording.
  • Verhogen van uw belastbaarheid.
  • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.
  • Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Op een andere manier leren omgaan met de klachten.
  • Vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.


PMC-Halderberge biedt u in de behandeling voor psychosomatische klachten het programma Aquamarijn. Dit is een programma dat tot stand is gekomen in samenwerking met "van der Zee psychologie".

Uw huisarts kan u specifiek verwijzen voor dit programma zodat uw behandeling op psychologisch en (psychosomatisch) fysiotherapeutisch gebied goed op elkaar is afgestemd.

Links:
http://www.psychosomatischefysiotherapie.nl/algemene-informatie
http://www.psychosomatische-fysiotherapeuten.nl/