Homepage
Oncologische fysiotherapie
Oncologische fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie

Kanker: een multidisciplinaire benadering.
Kanker is een complexe ingrijpende ziekte met zeer uiteenlopende uitingsvormen, behandeltechnieken, effecten op het lichaam en uiteenlopende gevolgen voor de kwaliteit van uw verdere leven, zowel lichamelijk als geestelijk. Bij de behandeling van kanker zijn dan ook vaak meerdere specialisten op verschillende terreinen betrokken, zoals bijvoorbeeld

  • Oncoloog en/of medisch specialist, chirurg, radioloog
  • Oncologisch verpleegkundige
  • Maatschappelijk werker
  • Psycholoog/sexuoloog
  • Oncologische fysiotherapeut.


Door tijdige screening (o.a. door bevolkingsonderzoek), snellere diagnostiek en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Een goede afstemming tussen alle disciplines is essentieel voor uw verdere behandeling na de diagnose of behandeling van kanker. Hiervoor is extra kennis over kanker en de behandelmethodes nodig.

De oncologische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met kanker. Hij heeft in zijn opleiding kennis opgedaan van de medische aspecten van kanker, de behandelvormen van kanker en de effecten hiervan op korte en langere termijn.

Naast deze medische aspecten omtrent kanker is de oncologisch fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van de directe gevolgen van kanker of de medische behandeling van kanker op het lichaam, het signaleren van de psychosociale gevolgen en het revalideren van patiënten met kanker.
 
Wat houdt een fysiotherapie behandeling bij kanker in?
De oncologisch fysiotherapeut zal samen met u het behandelplan opstellen en (deels) uitvoeren en is degene die de communicatie met de verwijzers verzorgt.

Afhankelijk van de soort kanker en de fase van de ziekte worden met u in samenspraak met de verwijzend specialist, huisarts of oncologisch verpleegkundige enkele behandeldoelen opgesteld:
Zoals specifiek: pijnbestrijding, herstel kracht en conditie, oedeem bestrijding, afname spanningsklachten verbeteren beweeglijkheid gewrichten, herstel balans/evenwicht of een goede ademhaling
En algemeen gericht op werkhervatting, vermoeidheid, hervatten sport, hobby’s, zorg voor gezin of huishoudelijk werk.
 
Wie kunnen bij de fysiotherapie behandeling betrokken worden?
Naast de oncologische fysiotherapeut heeft PMC Halderberge verschillende specialisaties die betrokken kunnen worden bij uw behandeling, zoals: de oedeemtherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut,(neuro)psycholoog en de bedrijfsfysiotherapeut.