Homepage

Fysiotherapie voor kinderen: voor elk probleem een plan

Bij PMC Halderberge kan ieder kind tussen de 0 en 18 jaar terecht die motorische problemen heeft. Maar ook wanneer hij of zij kampt met een chronische ziekte of graag zou willen afvallen. Wij bieden een ruim scala aan mogelijkheden om zowel de hele kleintjes als tieners te helpen. Ons Fitkidsprogramma is bij uitstek geschikt om een gezonde levensstijl te ontwikkelen zowel bij obesitas als bij (andere) chronische ziekten zoals astma en diabetes.
 
In onze praktijk beschikken we over een aparte oefenzaal speciaal ingericht voor kinderen, zodat uw kind niet afgeleid wordt tijdens de behandeling. Wij werken met kindvriendelijke moderne oefenmaterialen en beschikken over diverse uitdagende spelvormen voor uw kind, zoals o.a.de Xbox Kinect.


Wanneer naar de kinderfysiotherapeut
Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssyteem en het bewegen van kinderen (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.
De kinderfysiotherapeut heeft naast de reguliere opleiding  fysiotherapie een professional Master tot kinderfysiotherapeut gevolgd. Onze kinderfysiotherapeuten bij PMC Halderberge hebben hiernaast nog extra opleidingen gevolgd voor sensorische informatieverwerkingsproblematiek (SI) en Plagiocephalometrie (schedelomtrekmeting bij voorkeurshoudingen van zuigelingen). 

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
 • Autistisch Spectrum Stoornissen (ASS)
 • Fysieke fitheid en training  van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
 • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg
 • De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is


Voor welke aandoeningen
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
 • Longfunctie (astma/ cystic fibrosis)
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Excessief huilen zuigeling
 • Spierziekten
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten
 • Overgewicht in relatie tot bewegen
 • Dysfunctional voiding (kinderbekkenfysiotherapeut)
 • Orthopedische klachten


Werkwijze
Bij aanmelding wordt de hulpvraag geïnventariseerd en bepaald welk onderzoek er gaat plaats vinden.
Duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht.
De behandeling van zuigelingen bestaat voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders in de thuissituatie.
De behandeling van oudere kinderen is spelenderwijs en heeft voor de meeste kinderen een ontspannend karakter.

Fysiotherapie voor kinderen: voor elk probleem een plan
Fysiotherapie voor kinderen: voor elk probleem een plan