Homepage

Missie

PMC-Halderberge stelt zich als doel het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met een aandoening aan het houdings- en bewegingssysteem inclusief de aansturing daarvan.
 

  • PMC-Halderberge diagnosticeert en behandelt patiënten met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat.
  • PMC-Halderberge ondersteunt patiënten bij de verbetering van hun gezondheid en hun maatschappelijke participatie.


Visie

  • Klantgericht en vraaggestuurde zorg, zowel voor patiënten, verwijzers (huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen en sportartsen) als voor zorgverzekeraars.
  • Innovatief: verbeteren en vernieuwen van diagnostiek, behandeling en zorg.
  • Ondernemend: gericht op de behoeften van patiënten en onze medewerkers.

Missie
Missie