Homepage
Wat kunt u verwachten bij een eerste bezoek
Wat kunt u verwachten bij een eerste bezoek

Wat kunt u verwachten bij een eerste bezoek

Administratieve zaken
Indien u zich heeft aangemeld voor een behandeling fysiotherapie, dan zullen uw gegevens als naam, adres, verzekering etc door onze secretaresses worden opgenomen, voor zover dat nog niet telefonisch is gedaan.
Ook wordt u gevraagd naar een identiteitsbewijs om uw BSN nummer te kunnen verifiëren (dit zijn wij wettelijk verplicht).

Directe toegankelijkheid fysiotherapie
U wil door ons geholpen worden aan uw klachten en bent hiervoor niet bij uw huisarts of medisch specialist geweest. Dat kan en mag; wij noemen dit directe toegankelijkheid fysiotherapie (dtf)

Bij het eerste consult volgt dan een intake en screening om te bepalen of onderzoek vooraf door een huisarts of medisch specialist noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is, dan zal de fysiotherapeut het intake gesprek verder voltooien en hierna een fysiotherapeutisch onderzoek doen.

Verwijzing huisarts of medisch specialist
U heeft een verwijzing voor tysiotherapie van uw huisarts of medisch specialist; uw fysiotherapeut houdt een intake gesprek gevolgd door een lichamelijk onderzoek.

Dit onderzoek wordt ondersteund door het invullen van vragenlijsten, om zo uw klacht en uw hulpvraag beter in beeld te krijgen. Tenzij u deze vragenlijsten online heeft ingevuld.

Behandelplan
Na intake gesprek en lichamelijk onderzoek zal u uitgelegd worden waardoor uw lichamelijke klachten veroorzaakt worden, en wordt samen met u gekeken naar wat u zou willen bereiken middels fysiotherapie. Er worden samen met u doelen opgesteld, waar aan gewerkt kan worden; het behandelplan.

Informatiefolder
Aan het eind van het eerste bezoek wordt u ook een informatiefolder uitgereikt, waarin u informatie over onze praktijk, tarieven en voorwaarden nog eens op uw gemak thuis kunt nalezen.