Homepage
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Natuurlijk doet u en uw behandelend fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken.

Dit kan middels een gesprek met uw behandelend fysiotherapeut, de praktijkhouder of afhankelijk van de ernst van de klacht via een procedure bij de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht of het Regionaal Tuchtcollege. Als praktijk zijn wij aangesloten bij deze klachtenregeling van het KNGF. De praktijk stelt zich op het standpunt dat zij de zienswijze van de klachtencommissie zullen volgen en het geschil in overeenstemming met de uitspraak op zullen lossen.. De folder "Een klacht over uw  fysiotherapeut" van het KNGF  is bij ons verkrijgbaar. Hierop staan bovenbeschreven procedures uitgebreid beschreven inclusief de adressen van de betreffende instanties