Homepage

DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

U kunt rechtstreeks terecht bij de specialist in beweging. Fysiotherapie is namelijk voor iedereen direct toegankelijk, zonder een verwijsbrief van uw huisarts.

Wat betekent dat voor u?
Natuurlijk, u kunt nog altijd eerst een afspraak maken bij uw huisarts, maar het hoeft in principe niet. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Hoe maakt u gebruik van DTF?
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar uw huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel
De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF,wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. Uw lichaam verdient immers de beste behandeling!

Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering
Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed

DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie